روز بازار
روز بازار

پلن رایگان

رایگان 365 روز
با فعالسازی این پلن قادر به ارسال 3 آگهی جدید خواهید بود. توجه داشته باشید که آگهی های شما به صورت مادام العمر در سایت باقی خواهد ماند، مگر آنکه خودتان نسبت به حذف آگهی از داخل پنل کاربری خود اقدام نمایید.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 3 آگهی

پلن 5 آگهی

50,000تومان 365 روز
با خرید این پلن قادر به ارسال 5 آگهی جدید خواهید بود. توجه داشته باشید که آگهی های شما به صورت مادام العمر در سایت باقی خواهد ماند، مگر آنکه خودتان نسبت به حذف آگهی از داخل پنل کاربری خود اقدام نمایید.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 5 آگهی

پلن 10 آگهی

85,000تومان 365 روز
با خرید این پلن قادر به ارسال 10 آگهی جدید خواهید بود. توجه داشته باشید که آگهی های شما به صورت مادام العمر در سایت باقی خواهد ماند، مگر آنکه خودتان نسبت به حذف آگهی از داخل پنل کاربری خود اقدام نمایید. {لطفا برای خرید این پلن از طریق سایت اقدام نمایید}
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

پلن 15 آگهی

125,000تومان 365 روز
با خرید این پلن قادر به ارسال 15 آگهی جدید خواهید بود. توجه داشته باشید که آگهی های شما به صورت مادام العمر در سایت باقی خواهد ماند، مگر آنکه خودتان نسبت به حذف آگهی از داخل پنل کاربری خود اقدام نمایید. {لطفا برای خرید این پلن از طریق سایت اقدام نمایید}
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 15 آگهی

پلن نامحدود آگهی ∞

365,000تومان 365 روز
با خرید این پلن قادر به ارسال بی نهایت آگهی خواهید بود. توجه داشته باشید که آگهی های شما به صورت مادام العمر در سایت باقی خواهد ماند، مگر آنکه خودتان نسبت به حذف آگهی از داخل پنل کاربری خود اقدام نمایید. (هر روز یک آگهی)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

مزایای درج آگهی در روزبازار:

1- درج آگهی مادام العمر و نامحدود

2- امکان حضور صفحه آگهی شما در گوگل

3- درج لینک رایگان (وبسایت، پیج و کانال)